مقاله

1 07, 2019

آنچه کودکان به من آموختند

آنچه کودکان به من آموختند گفتگو با علی ذاکری مدرس دانشگاه و محقق هنر کودکان سهرابی، سروناز، آنچه کودکان به من آموختند(گفتگو با علی ذاکری)، ماهنامه جهان هنر، سال اول، شماره ۲، اردیبهشت ۱۳۸۵، صفحه ۲۷ - ۲۹. علی ذاکری متولد ۱۳۳۸ و دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی است. تعداد ۱۳ نمایشگاه انفرادی و ۳۵ [...]

25 05, 2019

هنر و کودکان خردسال

هنر و کودکان خردسال (فریبا کیهانی، محقق و کارشناس هنر کودکان پیش دبستانی) کیهانی، فریبا، هنر و کودکان خردسال، ماهنامه جهان هنر، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 1385، صفحه 37-39.   کودک از همان آغاز ورود به زندگی یاد می‌گیرد و یادگیری او متوقف نمی‌شود. او با این ابزار، نیازهایش را مرتفع می‌سازد. روز به [...]

25 05, 2019

هنر فرصتی برای بروز احساسات و اندیشه ها

هنر فرصتی برای بروز احساسات و اندیشه ها (زهرا فرمانی / محقق و کارشناس هنر کودکان – روانشناس) فرمانی، زهرا، فرصتی برای بروز احساسات و اندیشه ها، ماهنامه جهان هنر، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 1385.   هنر و کودک در بحث هنر کودک دو مقوله کاملاً مجزا مطرح است. هنر برای کودک و هنر کودک. آنجا که [...]

25 05, 2019

تکنیک‌های نقاشی در دوره ابتدایی: نقاشی گروهی (قسمت دوم)

تکنیک‌های نقاشی در دوره ابتدایی: نقاشی گروهی (قسمت دوم) پژوهشی، اردشیر، رشد معلم، بهمن 1373، شماره 107. در این مقاله چند طرح درس با شیوه کار گروهی ارائه می‌شود که امیدواریم مورد استفاده آموزگاران محترم هنر قرار گیرد. ارائه این طرح درس‌ها، الگوی قابل اجرایی در هر مدرسه نیست؛ بلکه آموزگار هنر پس از مطالعه [...]

11 05, 2019

تکنیک‌های نقاشی در دوره ابتدایی: نقاشی گروهی (قسمت اول)

تکنیک‌های نقاشی در دوره ابتدایی: نقاشی گروهی (قسمت اول) پژوهشی، اردشیر، رشد معلم، بهمن 1373، شماره 106. انسان‌ها گروهی زندگی می­‌کنند. زندگی گروهی انسان در نیازهای مادی و معنوی وی به همنوعانش ریشه دارد. اگر نقبی به گذشته بزنیم و انسان را در گذشته‌ه­ای دور بنگریم، که از دیرباز، نیاز به زندگی گروهی را حس [...]

1 05, 2019

در کوچه پس کوچه‌های کودکی

در کوچه پس کوچه‌های کودکی (نادر فاطمی/ کارشناس هنر کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه) فاطمی، نادر، در کوچه پس کوچه های کودکی، ماهنامه جهان هنر، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت ،۱۳۸۵ صفحه ۲۲ الی ۲۵. من فکر می‌کنم کودکی همه آدم‌ها مثل هم است اما شرایط جغرافیایی، اجتماعی و خانوادگی آنهاست که باعث متمایز [...]