رویدادها

جشن حباب

فضا سازی براساس پروژه نور

نمايشگاه من کی هستم؟

آتليه ٣ سال

جشن ورود به آتليه جديد من
به همراه نمايشگاه داخلى با موضوع حشرات

پایان دوره هنرکده کودک

پروژه غذا براى همه در گالرى داج

جشن نوروزی بادبادک

هنرکده بادبادک
هنرکده بادبادک
هنرکده بادبادک
هنرکده بادبادک